Hdpe ống Nạo vét floater

HDPE đường ống nạo vét floater, làm bằng vật liệu Polyethylene mật độ trung bình với sự linh hoạt tuyệt vời, tràn đầy sức mạnh cao polyurethane bọt, chất UV chống với thành tích xuất sắc, nổi cao, dễ lắp đặt. Liên hệ với chúng một cách tự do nếu bạn quan tâm đến floater HDPE đường ống nạo vét của chúng tôi!

    HDPE ống Nạo vét floater

    HDPE ống Nạo vét floater