Hdpe पाइप Dredging फ्लोटर

एचडीपीई पाइप dredging फ्लोटर, उत्कृष्ट लचीलापन संग द्वारा मध्यम घनत्व polyethylene सामाग्री गरे, उत्कृष्ट प्रदर्शन, उच्च buoyancy, सजिलो installtion संग उच्च बल polyurethane फोम, यूवी-प्रमाण पदार्थ भरिएको। खुला हामीलाई सम्पर्क तपाईं हाम्रो एचडीपीई पाइप dredging फ्लोटर रुचि राख्नुहुन्छ भने!

    एचडीपीई पाइप Dredging फ्लोटर

    एचडीपीई पाइप Dredging फ्लोटर